Str. 22 Decembrie 1989, Nr. 28, Târgu Jiu

Avertizori în interes public

Potrivit Legii nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public, persoanele care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, au la dispoziție următoarele modalități de raportare:

Canale interne – în cadrul entităților publice sau private în care își desfășoară activitatea (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. III din Legea nr. 361/2022);

Canale externe – Agenția Națională de Integritate precum și alte entități publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. IV din Legea nr. 361/2022);

Divulgare publică – presă, organizații profesionale, sindicale sau patronale, organizații neguvernamentale, comisii parlamentare etc. (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. V din Legea nr. 361/2022).

Astfel, persoanele care aleg să se adreseze Centrului de Transfuzie Sanguină Gorj pentru a raporta încălcări ale legii, o pot face prin următoarele modalități:

  • prin e-mail la adresa: cts.gorj@donare-sange.ro;
  • telefonic, la numărul 0353414174
  • prin intermediul serviciilor poștale la adresa CTS GORJ din Târgu Jiu, str. 22 Decembrie 1989, nr. 28, Gorj, Cod poștal 210226 – cu mențiunea pe plic „În atenția Avertizor în interes public”;
  • Personal, prin prezența la sediul CTS GORJ menționat anterior (cu programare prealabilă efectuată la adresa de e-mail: cts.gorj@donare-sange.ro).

De asemenea, persoanele interesate pot depune avertizări în interes public folosind canalul de comunicare al Agenției Naționale de Integritate, accesând link-ul: https://avertizori.integritate.eu

Formular de raportare* privind posibile încălcări ale legii

* Raportarea se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală, sau prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public

Formular de raportare privind posibile încălcări ale legii

1. Tip raportare:


2. Conținutul raportării:


3. Semnătură: