Anunțuri și cariere

Concursuri/Examene

2022

CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINĂ GORJ, anunță organizarea concursului în vederea ocupării unui post vacant cu normă întreagă de medic specialist medicină de familie, perioadă nedeterminată:

Detalii și informații concurs/examen